ב"ה יום ראשון, ט' תשרי תשפ"א | 27.09.20
'הפנסאים' - מתאחדים לע"נ הרב רייטשיק

התוכנית המיוחדת של ארגון 'הפנסאים' הפועל בקרב חיילי צבאות ה' בארץ הקודש וברחבי תבל, פותחת בימים אלו שנת פעילות נוספת, מלאת חידושים מהפכניים ● התוכנית הותיקה, שצברה אהדה וחיבה עצומים בקרב ילדי השלוחים, מפגישה מדי שבוע קבוצות של בני שלוחים ממקומות שונים, המתוועדים ולומדים יחדיו באמצעות תוכנת מחשב משוכללת ● השנה, נפתח פרוייקט ילדי השלוחים בקול תרועה, כשהוא מוקדש לעילוי נשמת הרב יוסף יצחק רייטשיק ע"ה
מערכת שטורעם
בהתוועדות מיוחדת שהתקיימה בבית משפחת רייטשיק, לרגל יום הולדתו של הרה"ח ר' יוסף יצחק הלוי ע"ה (יוסי) רייטשיק, ובהשתתפות אנשי ארגון הפנסאים, ובראשם משפיע הארגון, הגה"ח הרב שניאור זלמן שיחי' גופין, יו"ר הארגון הרב שמעון שיחי' רבינוביץ וידיד המשפחה ר' יעקב שיחי' הר-צבי התומך ומסייע לארגון, הוחלט על שיתוף פעולה עם עמותת "אורו של יוסף", שהוקמה ע"י משפחת רייטשיק להנצחת זיכרו ופועלו של "יוסי".

במסגרת שיתוף הפעולה, תתמוך העמותה בתוכנית הענק שמאחדת את ילדי השלוחים והיא תוקדש לע"נ ר' יוסף יצחק הלוי ע"ה (יוסי) רייטשיק.

התוכנית הוותיקה, שצברה אהדה וחיבה עצומים בקרב ילדי השלוחים, מפגישה מדי שבוע קבוצות של בני שלוחים ממקומות שונים, המתוועדים ולומדים יחדיו באמצעות תוכנת מחשב משוכללת.

לילדים מתקיימים כינוסים וירטואליים משותפים, התוועדויות עם משפיעים, חידונים נושאי פרסים ועוד.

בארגון 'הפנסאים', רואים חשיבות מיוחדת בהקדשת הפעילות לע"נ ר' יוסף יצחק הלוי ע"ה (יוסי) רייטשיק, שהיה ידוע בדאגתו והתמסרותו לרווחתם והצלחתם של השלוחים וילדיהם.
כ"ד בטבת תשע"ד