ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
תמונת הערב: שלוחי הרבי במדינות סקנדינביה

הפוגה קלה במעגלי השמחה הסוערים בחתונת בת השליח בשבדיה, המתקיימת בשעה זו, נוצלה לתמונה קבוצתית של שלוחי כ"ק אדמו"ר זי"ע למדינות סקנדינביה ● במרכז נראה ידיד השלוחים וסיו"ר המל"ח הרב משה יהודא קוטלרסקי, כשלצידו הרב בנימין וואלף, פינלנד; הרב חיים גרייזמאן, שטוקוהלם; בעל השמחה אב הכלה הרב אלכסנדר נמדר, גוטבורג; הרב שאול וילהלם, נורבגיה; הרב שניאור זלמן קסלמן, מאלמו; הרב יצחק לעוונטאל, דנמרק
כתב שטורעם באירופה


ב' בניסן תשע"ד