ב"ה יום רביעי, י"ג כסלו תשפ" | 11.12.19
הגה"ח הרב אברהם ברוך פעווזנער שליט"א בעת הראיון
הגה"ח הרב אברהם ברוך פעווזנער שליט"א בעת הראיון צילום: מאיר אלפסי
השלוחים מקשרים את נשמת היהודי אל הרבי

הגה"ח הרב אברהם ברוך פעווזנער שליט"א, זכה להימנות עם משפחתו על קבוצת שלוחי הקודש שהגיעו לארה"ק לפני קרוב לארבעים שנה בהוראת הרבי ● לאחר פטירת אביו הגה"ח הרב הלל פעווזנער ע"ה נקרא למלאות את מקומו ולכהן פאר כרבה של קהילת חב"ד ליובאוויטש המעטירה בצרפת ● הוא מתאר בראיון מיוחד ל'שטורעם' את התחושות המעורבות של שליח המגיע לכינוס השלוחים: "מצד אחד אתה נבלע בין ההמונים, ומרגיש בורג קטן אחד במעצמה שהרבי בנה בדור שלנו, הצבא של השלוחים להביא את הגאולה. מצד שני אתה יוצא בהתפעלות אדירה איך שכל שליח שכאן מסתובב כשווה בין שווים במקום שליחותו הוא מנהיג ורועה לאלפים, מנהל מוסדות ובתי חב"ד, רב ומשפיע וכן הלאה"
כתב שטורעם בארה"ב