ב"ה יום שלישי, י"ב תמוז תשפ"א | 22.06.21
להורדה
להורדה
הרבי כתב: "מכתבו נתקבל בחיוך של שביעות רצון"

קטעי שיחות, אגרות ויומנים בענינא דיומא ועוד - בגליון השבועי 'בית חיינו' שיו"ל ע"י "ועד תלמידי התמימם העולמי" ● והשבוע: מספר כתבי-יד-קודש, מתכתובת שניהל כ"ק אדמו"ר והרש"ז דוכמאן, שראשיתה עוד בחיי כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע בעלמא דין ● וגם: מיומנו של הת' יואל שי' כהן, א' לפ' וילך השי"
מערכת שטורעם


ו' באלול תשע"ה