ב"ה ערב ש"ק, כ"ד חשוון תשפ" | 22.11.19
רובר ממשיך להפתיע: קופסת אתרוג מהודרת (פ)
י' באלול תשע"ה