ב"ה ערב ש"ק, ט' ניסן תשפ" | 03.04.20
חוגגים ה' טבת 'לדורות' (פ)
שטורעם צרכנות
ה' בטבת תשע"ו