ב"ה ערב ש"ק, י"ז חשוון תשפ" | 15.11.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז