ב"ה יום ראשון, ד' ניסן תשפ" | 29.03.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז